11 november 2008:
Första gången dansade vi till CD-skivor huvudsakligen polskor Totalt antal  17 dansare

25 november 2008:
Polskor på CD givetvis men också genomgång av bondpolska av Geine och Hasse. 16 dansare närvarande